366 IMM-uri, definite conform prevederilor legale aplicabile domeniului, în vigoare, dintre care minimum 122 trebuie să îndeplinească condițiile de acordare ajutor de stat, conform schemei „Finanțarea proiectelor pentru Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene (EDIH)” aprobată prin OMIPE nr. 3151/ 18.08.2023 în baza art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și activează, cu prioritate, în următoarele domenii/ sectoare de activitate:

beneficiari

 

85 Autorități Publice Locale, definite conform prevederilor legale aplicabile domeniului, în vigoare.