Obiectivul Wallachia eHUB (WEH) este de a acționa ca principalul punct de acces spre digitalizare în regiunea Sud Muntenia și București Ilfov și de a oferi servicii integrate pentru IMM-uri și entități publice care sa le permita acestora să realizeze o transformare digitală ecologică prin interoperabilitate și dezvoltarea competențelor și soluțiilor digitale.

Obiectivul general îl reprezintă armonizarea capacităților digitale ale IMM-urilor/ APL-urilor din grupul țintă, în vederea dezvoltării de procese/ produse/ servicii digitale și de interoperabilitate, prin oferirea de servicii specializate bazate pe tehnologii avansate precum AI, securitate cibernetică, robotică, mobilitate, tehnologii de localizare (GIS), Building Information Modelling (BIM) etc.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Sprijinirea nevoilor regionale de digitalizare și contribuția la crearea și consolidarea unei rețele de EDIH-uri la nivel european
  • Coordonarea și stimularea procesului de transformare digitală prin servicii și soluții inovatoare integrate, cu efect multiplicator în Regiunea Sud Muntenia, dar și în Regiunea București-Ilfov
  • Consolidarea capacității WEH ca furnizor de servicii de digitalizare.

Hub-ul de inovare digitala Wallachia eHUB (WEH) iși propune să devină un centru consolidat de inovare digitala de tipul one-stop-shop specializat în furnizarea de servicii și soluții digitale care sa contribuie la dubla tranziție (verde și digitală) a companiilor din mediul privat, în special a IMM-urilor, și a organizațiilor din sectorul public prin desfașurarea de activități specializate în Regiunile Sud-Muntenia (RSM) și București Ilfov.