Servicii de testare înainte de a investi (Test before invest services) - oferă clienților acces la infrastructură specializată și expertiză de specialitate pentru a efectua teste, validări și prototipuri înainte de a face investiții majore într-un proiect sau produs. Prin aceste servicii, clienții pot evalua fezabilitatea, performanța și viabilitatea ideilor lor într-un mediu controlat și profesional, reducând astfel riscurile și costurile asociate cu dezvoltarea și lansarea unui produs sau serviciu pe piață. Din această categorie sunt subvenționate următoarele subcategorii:  

•    Analiză și strategie a transformării digitale (Digital transformation analysis and strategy) – 1000 euro

•    Consultamță pentru automatizarea proceselor de afaceri (Consultancy for automation of business processes) – 1500 euro

•    Creșterea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile digitale existente și activități demonstrative (Awarness raising on existing digital technologies and demo activities) – 1500 euro

•    Consultanță pentru integrarea soluțiilor digitale (Consulting for interating digital solutions) – 3000 euro

•    Consultanță pentru integrarea soluțiilor digitale avansate (Consulting for integrating advanced digital solutions) – 5998 euro