Servicii de sprijin pentru a găsi investiții (Support to find investments services) - oferă clienților pregătire și consultanță specializată în gestionarea inovației, dezvoltarea de  modele de afaceri digitale și identificarea de surse de finanțare. Astfel, clienții sunt ghidați în procesul de concepere și implementare a strategiilor inovatoare și digitale, înțelegerea schimbărilor în mediul de afaceri și identificarea oportunităților de finanțare disponibile, inclusiv subvenții, investiții de capital de risc sau alte surse de finanțare. Scopul este de a sprijini clienții în obținerea resurselor necesare pentru a-și dezvolta și implementa ideile inovatoare și pentru a-și consolida poziția pe piață. Din această categorie sunt subvenționate următoarele subcategorii:

•      Servicii de mentorat în dezvoltarea/ accelerarea afacerii (Business acceleration) – 1500 euro

•      Servicii de consultanta in atragerea de finanțări/ investiții (Funding consultancy) – 1000 euro

•      Servicii de consultanta in management de proiect pentru obținerea de finanțări și implementare (Project management consultancy for funding – development and implementation) – 5000 euro